Blog

Test din virksomhed

Er dine IT-systemer en hjælp eller et irritationsmoment?

Hvis dine IT-systemer virker som et irritationsmoment i dagligdagen, skyldes det ofte et af to problemer:

  • Brugervenligheden kan være for ringe og dermed gøre systemet svært at bruge. En indikation pĂĄ, at dette er ĂĄrsagen er, at det primært er nye brugere af systemet, der beklager sig, mens rutinerede brugere synes det er OK.
  • Systemet passer til den mĂĄde virksomheden fungerede, da systemet blev indført. Sidenhen er forretningsregler og procedurer ændret, og systemet har ikke helt kunnet følge med.

I begge tilfælde, men specielt i det sidste, kan det være hensigtsmæssigt at få lavet en analyse af IT-understøttelsen af virksomhedens processer.
 
 

Er dine IT-systemer fulgt med tiden?

Hvis IT-systemer ikke er fulgt med tiden teknologisk set, vil de ofte være svære, dyre og langsommelige at tilpasse og vedligeholde.
Hvis IT-systemerne ikke er fulgt med tiden forretningsmæssigt, vil det ofte betyde, at effektiviteten i virksomheden er dalende, og at antallet af manuelle procedurer, der skal kompensere for systemernes mangler, vokser.

En systemporteføljeanalyse kan give et overblik over, hvor stor udfordringen er, og hvor den belaster mest.
 
 

Diskuterer I ofte, hvad der er de rigtige oplysninger?

Det kan der selvfølgelig være mange årsager til, men alt for ofte skyldes det et af følgende problemer:

  • Den samme rapport giver forskelligt resultat, hvis den bliver udskrevet pĂĄ forskellige tidspunkter.
  • To forskellige systemer skulle kunne levere den samme information, men giver ofte forskelligt resultat.

I begge tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at analysere opfyldelsen af informationsbehovet i virksomheden.
 
 

Skal du lede efter information, nĂĄr du skal bruge den?

Det optimale er, at dine systemer automatisk leverer den information, du har brug for pĂĄ det tidspunkt, hvor du skal bruge den.

En analyse af opfyldelsen af informationsbehovet i virksomheden kan danne grundlaget for at komme nærmere den ønskede situation.
 
 

Skal du bruge Excel for at forstĂĄ den information dine systemer giver?

Det optimale er, at dine systemer automatisk leverer den information, du har brug for i et format, du umiddelbart kan bruge.

En analyse af opfyldelsen af informationsbehovet i virksomheden kan danne grundlaget for at komme nærmere den ønskede situation.
 
 

Er IT-vedligeholdelsesbudgettet vokset ukontrollabelt?

NĂĄr IT-vedligeholdelsesbudgettet vokser pĂĄ trods af intentioner om det modsatte, skyldes det ofte gammel teknologi eller manglende kompetencer.

En analyse af systemporteføljen kan vise hvor galt det står til og give nogle indikationer af, hvad der bør gøres.
 
 

Afsluttes dine IT-projekter til tiden og inden for budgettet?

Det bør de! Projektstyring er en velkendt og gennemprøvet disciplin. Lykkes det kun sjældent med jeres IT-projekter, kan det skyldes, at systemporteføljen er uhensigtsmæssigt sammensat.

Dette kan en analyse af systemporteføljen afsløre.

Det kan også skyldes, at flere projekter forsøger at trække på de samme nøglepersoner samtidig.

I disse tilfælde vil det være en god ide at stramme op på styringen af projektporteføljen.
 
 

Hænger de forskellige systemer sammen?

Hvis du tit skal finde nogle oplysninger i et system, for siden hen at bruge dem i et andet system, så hænger systemerne ikke godt nok sammen.

Analyser af forretningsprocesunderstøttelsen, informationsbehovs- opfyldelsen og systemporteføljen kan danne udgangspunkt for en integrationsstrategi, der på sigt kan rette op på problemerne.
 
 

Overholder alle systemerne jeres sikkerhedspolitik?

Gamle IT-systemer vil ofte have svært ved at håndtere de sikkerhedstiltag, der i dag anses for nødvendige for at sikre virksomhedens data.

En analyse af systemporteføljen kan illustrere, hvor dette problem er størst.
En yderligere analyse af informationsbehovet kan være med til at give et indtryk af risikoens størrelse.
 
 

Kunne du tænke dig at spare 30% på IT-budgettet?

Der er mange penge at spare ved at fokusere og prioritere, og dermed kun gøre det, der virkelig er brug for. Erfaringen siger, at 10-60% besparelse er realistisk.

En analyse af systemporteføljen kan give en indikation af, hvor besparelsen ligger, og hvor stor den kan tænkes at blive.

Optimering af system- og projektporteføljestyringen samt teknologiledelsen er med til at sikre besparelsen.

EH 2010-04-06


View Erik Haahr's profile on LinkedIn